Politie pakt 1672 criminele samenwerkingsverbanden aan in 2022

De politie had in 2022 samen met andere betrokken partners extra aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat heeft geleid tot het aanpakken van 1672 criminele samenwerkingsverbanden. Zo zijn aanhoudingen verricht voor drugsgerelateerde criminaliteit, seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie en verboden wapenbezit.

Daarnaast heeft de politie in het kader van de brede gezamenlijke aanpak van ondermijning voorlichting gegeven aan risicogroepen, bedrijven en overheden. Dat blijkt uit de jaarverantwoording 2022 van de politie, waarin de meest in het oog springende gebeurtenissen, ontwikkelingen en cijfers van het afgelopen jaar zijn omschreven.

Bedreigingen

De trend van de afgelopen jaren waarbij steeds meer inzet van de politie nodig is voor de bewaking en beveiliging van personen en objecten, zette door in 2022. Nooit eerder kwamen zoveel meldingen binnen over ernstige bedreigingen van politici en journalisten.

Het bewaken en beveiligen van personen en objecten wordt sinds 2022 in de praktijk beschouwd als een hoofdtaak van de politie. Er is geld beschikbaar gekomen om de basisteams die nu veel capaciteit leveren, gedeeltelijk te ontlasten. De effecten daarvan zullen in de komende jaren zichtbaar worden.

Cybercrime

Ook in cybercriminaliteit gaan de ontwikkelingen snel. Diefstal gebeurt steeds vaker digitaal en de daders zijn steeds vaker jong. Gespecialiseerde teams van de politie hebben in 2022 weer successen geboekt bij het opsporen van cybercriminaliteit en het beperken van de gevolgen ervan. Zoals het tegengaan van misbruik van gestolen en uitgelekte inloggegevens. In november werd bijvoorbeeld de grote spoofingsdienst ‘iSpoof’ uit de lucht gehaald.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →