Nieuw stelsel Beveiligen van Personen krijgt verder vorm

Het stelsel Bewaken en Beveiligen wordt vernieuwd tot het stelsel Beveiligen van Personen. In een vernieuwde circulaire bewaken en beveiligen wordt het stelsel integraal uitgelegd, met een beschrijving van de wet- en regelgeving en gemaakte afspraken en werkwijze om te komen tot het nieuwe stelsel.

In het nieuwe stelsel moeten te beveiligen personen meer centraal komen te staan, met betere communicatie en meer transparantie over de situatie en beslissingen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat medewerking van de te beveiligen persoon cruciaal is om effectief beveiligingsmaatregelen te kunnen treffen.

Een nauwgezette uitvoering van de bij het weerstandsniveau behorende maatregelen is essentieel voor de veiligheid van zowel de te beveiligen persoon als degenen die uitvoering geven aan de maatregelen. Daarom is dat nadrukkelijk geen onderwerp van onderhandeling, aldus de NCTV. Daarnaast is er meer aandacht voor de psychosociale zorg voor te beveiligen personen, gezien de druk die de dreiging en beveiligingsmaatregelen op hen kunnen leggen.

In de circulaire wordt de nieuwe landelijke governance met gremia als de Vierhoek Bewaken en Beveiligen, het Uitvoeringsorgaan Bewaken en Beveiligen en het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen beschreven. Ook wordt toegelicht hoe gebruik gemaakt kan worden van publiek-private samenwerking. Daarnaast wordt benadrukt dat het stelsel een lerend systeem moet zijn door dit op te nemen als algemeen uitgangspunt binnen het stelsel. Binnen het nieuwe stelsel wordt continu gekeken naar verbetering.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →