Vorig jaar 2357 slachtoffers arbeidsongeval, 40 met dodelijke afloop

In 2022 waren er 2357 slachtoffers betrokken bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarbij voor 40 slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. De meeste arbeidsongevallen doen zich voor bij waterbedrijven en afvalbeheerders. Ook de bouwsector, landbouw, bosbouw en visserij en de industrie scoren hoog.

Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie zich baseert op afgeronde ongevalsonderzoeken. Mannen zijn het vaakst betrokken bij een arbeidsongeval. Slechts een op de acht slachtoffers is een vrouw. Het aandeel vrouwelijke slachtoffers is het grootst in de zorgsector en de horeca. Verder vinden er bij kleine bedrijven veel vaker ongevallen plaats dan bij grote bedrijven.

Gemiddeld genomen is een kwart van de slachtoffers ouder dan 55 jaar. In 13 procent van de gevallen zijn de slachtoffers jonger dan 25 jaar. Een derde van de ongevallen leidt tot blijvend letsel. De belangrijkste ongevalstypen zijn al een aantal jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel, zoals een machine. Ook vinden er veel ongelukken met een voertuig plaats.

Het rapport gaat verder in op onderzoek naar ongevallen met stagiairs en studenten en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Er waren signalen dat de kans op een arbeidsongeval bij stagiairs en studenten groter is, maar uit onderzoek blijkt dat niet het geval. Er vinden in verhouding minder ongevallen plaats met stagiairs en studenten dan met (jonge) mensen in loondienst. Daarnaast blijkt dat stagiairs en studenten, evenals jonge en onervaren mensen in loondienst, wel relatief vaker ongevallen krijgen waarbij zij in contact komen met bijvoorbeeld een machine.

Gevaarlijke stoffen

Verder heeft de Arbeidsinspectie de ongevallen met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht. Het gaat dan om stoffen die bij contact direct letsel kunnen veroorzaken. 35 procent van de ongevallen met gevaarlijke stoffen vindt plaats in de industrie, maar ook de handel scoort hoog met 16 procent.

Slachtoffers krijgen in meer dan de helft van de gevallen te maken met brandwonden of bevriezingen. Het gaat dan vaak om letsel dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet, vloeibaar metaal of vloeistoffen die vrijkomen bij grote industriële processen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →