Eerste test met zitting via videoverbinding vanuit Extra Beveiligde Inrichting in Vught

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in PI Vught zijn twee ruimtes gebouwd van waaruit gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal via een videoconferentie aan een zitting kunnen deelnemen. Vrijdag voerde DJI samen met de Rechtspraak een testsessie uit, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de advocatuur.

Via een proefverbinding met een zittingszaal in de rechtbank Amsterdam werd bekeken hoe de videoconferentie voor de deelnemers aan het proces in de praktijk werkt. De bedoeling is dat het vanaf het einde van dit jaar mogelijk is om vanuit de EBI digitaal bij een zitting aanwezig te zijn.

Het vervoer van bepaalde verdachten van zware criminaliteit kent veiligheidsrisico’s. Deze kunnen worden gereduceerd met videoconferenties. Hierdoor wordt ook het risico verkleind dat verdachten rond een zitting met elkaar zouden kunnen communiceren.

Door de wijziging in het Besluit videoconferentie kan de rechter bepalen dat een verdachte per videoconferentie deelneemt aan een zitting, in plaats van dat hij of zij de zitting fysiek bijwoont. De advocaat houdt zelf de keuze om bij zijn cliënt in de EBI of in de zittingszaal van de rechtbank aan het proces deel te nemen. Tijdens de videoconferentie is geborgd dat advocaten en gedetineerden vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →