Minister: minder agressie en geweld in jeugdinrichtingen

Het aantal incidenten met agressie en geweld in jeugdgevangenissen daalt. Tot en met augustus dit jaar is er een geval gemeld van agressie tegen personeel en zijn er vier meldingen van agressie tussen justitiabelen onderling.

Maatregelen zoals de inzet van een derde groepsleider werpen volgens minister Weerwind (Rechtsbescherming) hun vruchten af. In antwoord op vragen van JA21 stelt de minister dat jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) daardoor beter begeleid kunnen worden naar een veilige terugkeer in de maatschappij.

Uit cijfers over het aantal incidenten met agressie en geweld in de verschillende jeugdinrichtingen blijkt dat in 2020 zestien meldingen werden gedaan van agressie tegen personeel, twaalf in 2021 en veertien in 2022. Tot en met augustus is dit jaar een melding bekend. In 2020 werden dertien meldingen gedaan van agressie tegen justitiabelen onderling. In 2021 waren dat er acht en in 2022 tien. Dit jaar zijn er tot en met augustus vier incidenten geregistreerd.

De minister benadrukt dat het voor 2023 gaat om voorlopige cijfers. Ook kunnen cijfers van verschillende jaren niet zonder meer goed met elkaar worden vergeleken. Zo is de bezetting van de JJI’s toegenomen, waren door coronamaatregelen in 2020 en 2021 vrijheden beperkt en huisvesten de JJI’s deels ook verschillende type jongeren en verschillen zij ook in omvang.

Voldoende personeel

Weerwind: “DJI doet er alles aan om geweldsincidenten te voorkomen, door de-escalerend op te treden en middels trainingen in JJI’s zoveel mogelijk in te zetten op behandeling, begeleiding en (her)opvoeding. Er verblijven in de jeugdinrichtingen echter geconcentreerde groepen jongeren met zeer zware problematiek. Incidenten zijn daarom niet altijd te vermijden.” Volgens de minister blijft het een uitdaging om voldoende personeel te vinden en te behouden in de jeugdinrichtingen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →