Tachtig miljoen aan verzekeringsfraude voorkomen in 2022

Verzekeraars hebben vorig jaar ruim tienduizend mensen betrapt op het plegen van fraude met verzekeringen. Dat is een daling van 15 procent ten opzichte van 2021. Het totaal bespaarde fraudebedrag bedraagt ruim tachtig miljoen euro.

Dat blijkt uit jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars. In 2021 werd 85 miljoen euro bespaard. Dat jaar was het aantal gepleegde fraudes gelijk aan 2020. Er waren toen dertienduizend gevallen van fraude.

De cijfers tonen aan dat vorig jaar bij 1 op de 1042 claims fraude is bewezen. De effectiviteit van fraudeopsporing neemt toe. Zo leidt 34 procent van de onderzoeken naar frauduleuze claims tot een zaak waarin fraude is bewezen. Dat percentage is in de afgelopen zeven jaar niet zo hoog geweest. In twee derde van de onderzochte gevallen kan een verzekeraar niet voor honderd procent vaststellen of er fraude heeft plaatsgevonden.

Waarschuwingssysteem

Uit de jaarcijfers blijkt ook dat verzekeraars in 2022 bijna een kwart minder fraudeurs in het gezamenlijke waarschuwingssysteem hebben opgenomen dan een jaar eerder. Via dat systeem waarschuwen verzekeraars elkaar voor partijen die bewezen onrechtmatig hebben gehandeld, waardoor fraude steeds beter wordt voorkomen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →