Minister wil extra toezicht op communicatie tussen gedetineerden in EBI

Op de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) zijn diverse maatregelen getroffen om ongewenste communicatie tussen gedetineerden tegen te gaan. Gedetineerden die in het geheel niet met elkaar mogen communiceren verblijven niet op dezelfde afdeling en communicatie tussen gedetineerden die wel op één afdeling zijn geplaatst wordt gemonitord. Het personeel is ook alert op vormen van heimelijke communicatie tussen gedetineerden.

Dat antwoordt demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) op vragen van de VVD over de risico’s en onregelmatigheden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). De minister bevestigt dat in september 2021 een simkaart is gevonden in de EBI. Deze was verstopt in een jas en werd ontdekt tijdens een controle in een ruimte waar geen gedetineerden komen. De simkaart heeft de gedetineerde niet bereikt. Als bijvoorbeeld een aangetroffen simkaart herleidbaar is naar een gedetineerde, wordt de gedetineerde onmiddellijk gesanctioneerd. Dat kan bijvoorbeeld door het intrekken van vrijheden of een disciplinaire maatregel.

Spreiding

Volgens Weerwind is voldoende spreiding van gedetineerden in de EBI mogelijk. “DJI beoordeelt welke inrichting en regime het meest veilig en geschikt is om een gedetineerde te plaatsen. Op het moment dat gedetineerden in de EBI worden geplaatst, vindt er overleg plaats tussen DJI, politie en OM om te bepalen welke afdeling binnen de EBI het meest geschikt is. Daarbij wordt ook beoordeeld of de gedetineerde in een groep activiteiten van het dagprogramma kan volgen of dat er te veel veiligheidsrisico’s zijn en de gedetineerde het dagprogramma alleen volgt.”

DJI onderzoekt momenteel hoe zij (delen van) de inrichtingen en bestaande afdelingen in de toekomst beter kan toerusten op een groep gedetineerden die vanwege het risicoprofiel stevige beheers- en toezichtsmaatregelen nodig heeft, maar die daarvoor niet in de EBI hoeven te worden geplaatst. Zo moeten er extra mogelijkheden ontstaan voor plaatsing en spreiding van veroordeelden.

Wetsvoorstel

Weerwind: “Het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) moet het mogelijk maken de communicatie van gedetineerden in de EBI en Afdelingen Intensief Toezicht tijdelijk in verregaande mate te beperken door een bevelsbevoegdheid. Ook zullen personen met wie deze gedetineerden willen bellen zich in de nabije toekomst moeten melden bij een aangewezen locatie, met uitzondering van geprivilegieerde contacten. Ook zal er visueel toezicht worden gehouden op gesprekken tussen deze gedetineerden en hun advocaat. Verder wordt het maximum aantal advocaten waarmee een gedetineerde die verblijft in de EBI of op de AIT contact mag hebben beperkt tot twee.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →