AVG-certificering stap dichterbij na goedkeuring criteria door AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voor het eerst criteria goedgekeurd waarmee een instelling AVG-certificaten mag uitgeven. Daarmee komt AVG-certificering een stap dichterbij. Het bedrijf Brand Compliance kan door deze goedkeuring de aanvraag voor accreditatie vervolgen bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Zodra het bedrijf is geaccrediteerd, mag het AVG-certificaten uitgeven.

Het AVG-certificaat is een schriftelijke verklaring dat een verwerking van persoonsgegevens bij een product, proces of dienst voldoet aan alle of bepaalde specifieke eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met een AVG-certificaat kunnen organisaties laten zien dat zij persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Een AVG-certificaat is niet verplicht.

Aan certificatie-instellingen worden wettelijke eisen gesteld. Instellingen die de bevoegdheid willen verkrijgen om AVG-certificaten uit te geven, moeten laten toetsen of ze aan deze eisen voldoen. Na een eerste beoordeling door de RvA, controleert de AP of hun criteria voldoende invulling geven aan de relevante eisen uit de AVG. Na goedkeuring van de AP is het aan de RvA om een instelling te accrediteren.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →