Nieuwe opleidingseisen voor havenbeveiligers per 1 januari 2024

Havenbeveiligers en veiligheidsbeambten krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met nieuwe opleidingseisen. Zij moeten een centraal examen afleggen bij de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). Het doel hiervan is om de kwaliteit van de beveiliging in havengebieden te verzekeren.

Dit staat in de nieuwe havenbeveiligingswet die op 1 januari 24 ingaat. De nieuwe wet betekent dat er geen certificering meer is via erkende opleiders. Bij het behaalde certificaat hoort een geldigheidsdatum en het centraal examen geldt ook voor veiligheidsbeambten.

Voor havenbeveiligers die 63,5 jaar oud zijn op het moment dat de Havenbeveiligingswet ingaat (1 januari 2024) wordt een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet opnieuw examen te doen als hun certificaat verlopen is.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →