Akkoord over nieuwe cao politie: 9,5 procent erbij

De salarissen van politiepersoneel worden met gemiddeld 9,5 procent verhoogd. Dat blijkt uit het vrijdag bereikte akkoord over een nieuwe politie-cao. Deze heeft een looptijd van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025.

Het akkoord werd vrijdag bereikt door de politiebonden, minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en korpschef Van Essen. De salarisverhogingen komen bovenop de salarisverhoging van 2 procent per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering, in de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 november 2025, van gemiddeld 11,5 procent.

Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao het maandinkomen van politiemedewerkers te verbeteren. Vooruitlopend op de nieuwe cao ontvangen politiemedewerkers in de eerste 6 maanden van 2024 (januari tot en met juni 2024) een bedrag van 200 euro per maand extra.

Naast de salarisverhogingen wordt de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer met eigen vervoer verhoogd naar 0,23 euro en een gelijk tarief ingevoerd voor de tegemoetkoming in de kosten voor dienstreizen met eigen vervoer. Per 1 januari 2025 wordt een Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. Met dit budget kunnen medewerkers eigen keuzes maken op het gebied van inkomen en verlof.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →