Twee nieuwe landelijke eenheden politie van start

De twee nieuwe landelijke eenheden van de politie zijn op 1 januari gestart, terwijl de Landelijke Eenheid is opgeheven. De nieuwe eenheden Landelijke Expertise en Operaties (LX) en Landelijke Opsporing en Interventies (LO) werken met hun expertise en ervaring nationaal en internationaal samen om het politiewerk te versterken.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties staat onder leiding van politiechef Inge Godthelp–Teunissen. De LX draagt op meerdere manieren bij aan politiewerk in Nederland en daarbuiten: met expertise, handhaving en opsporing op de infrastructuur, bewaken en beveiligen, een nationale intelligencevoorziening en landelijke operationele coördinatie. Deze eenheid levert (diepte)kennis, kunde en materieel aan het hele korps.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies wordt geleid door politiechef Rob van Bree. De LO richt zich op de opsporing van zware vormen van georganiseerde criminaliteit, die veelal ondermijnend en internationaal is-, terrorisme en cybercrime. Onder LO vallen de landelijke recherchetaken, inclusief intelligence en Speciale Interventies.

Onveilige werksfeer

Aanleiding voor de veranderingen waren signalen, incidenten en onderzoeken binnen een aantal onderdelen van de Landelijke Eenheid. Medewerkers in verschillende teams werden geconfronteerd met een onveilige werksfeer en niet alle teams en afdelingen werkten goed samen.

De commissie Schneiders constateerde in 2022 dat dit onder meer lag aan de structuur van de organisatie en aan de veelheid aan taken en de plaats van de eenheid binnen de politie als geheel. Met een duidelijke, nieuwe structuur moet de samenwerking binnen de eenheid en met andere eenheden in het land verbeteren. Verder maakt de snel veranderende criminaliteit en de manier waarop die moet worden bestreden, de noodzaak tot verandering extra urgent.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →