CCV publiceert nieuwe inspectieschema’s voor brandbeveiliging

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft nieuwe schema’s gepubliceerd voor brandbeveiliging die op 1 juli ingaan. Het gaat om drie nieuwe inspectieschema’s voor het beoordelen van het basisontwerp, detailontwerp en het brandbeveiligingssysteem.

De inspectieschema’s bevatten de specifieke bepalingen voor de inspectie en dienen samen met het nieuwe document Algemeen deel te worden gebruikt. De oude inspectieschema’s dateren van 2019. Vanuit inspectie-instellingen, gebouwgebruikers en -eigenaren was er behoefte de inhoud te verbeteren op basis van ervaringen uit de praktijk.

De relatie tussen het inspectieproces en vergunningverlening en toezicht door bevoegd gezag is verhelderd en een deel van de harmonisatieafspraken voor inspectie is opgenomen in de nieuwe schema’s.

Brandbeveiligingsinstallaties die geleverd zijn onder keurmerk of waarbij het periodiek onderhoud onder keurmerk uitgevoerd wordt, mogen anders worden geïnspecteerd dan installaties zonder keurmerk. Bij verschillende inspectiepunten mag de inspecteur uitgaan van het al onder keurmerk toegepaste kwaliteitstoezicht, of een kleinere steekproef toepassen. Het aantal inspectiepunten waarbij dit voordeel geldt, is in de nieuwe schema’s uitgebreid.

Dit geldt nu ook voor inspecties van installaties waarbij door omstandigheden geen certificaat van levering of onderhoud kon worden afgegeven, maar die wel onder het bij het keurmerk horende kwaliteitstoezicht geleverd of onderhouden zijn.

De nieuwe schema’s (versie 2023) gaan in op 1 juli 2024. Vanaf dat moment vervangen ze de huidige schema’s. Dat is ook het moment dat deze inspectieschema’s worden aangewezen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), de opvolger van het Bouwbesluit.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →