Veiligheidsbranche vindt Wet Personeelsbehoud bij Crisis ‘duur, beperkt en complex’

Het wetsvoorstel Personeelsbehoud bij Crisis is te complex, duur voor bedrijven omdat die moeten betalen en ook nog eens te beperkt omdat risico’s voor evenementen- en horecabeveiliging niet worden genoemd. Dat schrijft de Nederlandse Veiligheidsbranche in de internetconsultatie rond het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel heeft tot doel om het bedrijven gemakkelijker te maken personeel in dienst te houden als een bedrijf getroffen wordt door een crisis die buiten het normale ondernemersrisico valt. Een voorbeeld daarvan vormt de coronacrisis en de daarop volgende beperkende maatregelen. Veel bedrijven, zeker ook in de beveiligingssector, moesten toen snel afschalen. Veel gekwalificeerde beveiligers vertrokken naar andere sectoren, een ontwikkeling die nog altijd een rol speelt bij de huidige personeelstekorten in de branche.

De coronacrisis was ook de belangrijkste reden om na te denken over middelen die het gemakkelijker maken om met crises om te gaan. ‘De crisis heeft ons gewezen op de gebrekkige instrumenten die we kenden om een dramatisch grote ingreep in onze samenleving en – als gevolg daarvan – in onze economie tegemoet te treden’, schrijft de Nederlandse Veiligheidsbranche. De branchevereniging steunt de doelstelling van de wet-in-wording, maar is kritisch op dit wetsvoorstel. Het voorstel is erg ingewikkeld, is de constatering. Het mag wel wat eenvoudiger zodat de uitvoering ook doenbaar wordt.

De regeling moet worden gefinancierd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds door middel van een premieverhoging. Deze hogere werkgeverslasten zijn onwenselijk, aldus de vereniging.

Tenslotte stelt de Nederlandse Veiligheidsbranche vast dat bepaalde risico’s waarmee bijvoorbeeld evenementen- en horecabeveiliging te maken kunnen krijgen niet genoemd worden. Te denken valt aan terreurdreiging en overheidsmaatregelen die leiden tot afgelasting van evenementen. De regeling moet op dat vlak worden uitgebreid, vindt de bedrijfstakvereniging.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →