Cybersecuritybeeld 2023: nieuwe dreigingen door nieuwe technologieën

Cybercriminaliteit vormt een aantrekkelijk verdienmodel voor criminelen met veel schade als gevolg. Nieuwe technologieën brengen nieuwe dreigingen met zich mee. In het Cybersecuritybeeld Nederland 2023 waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organisaties om het onverwachte te verwachten en hun beveiliging daarop in te richten.

Cybersecuritybeeld 2023: nieuwe dreigingen door nieuwe technologieën Lees verder

Watersnood Limburg: ruim 95 procent particuliere schades afgehandeld door verzekeraars

Verzekeraars hebben tot juni ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades als gevolg van de watersnood in Limburg en Noord-Brabant afgehandeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars.

Watersnood Limburg: ruim 95 procent particuliere schades afgehandeld door verzekeraars Lees verder

Samenhangend beeld cybersecurity vitale processen: meer aandacht nodig voor risicomanagement

Organisaties en processen die een belangrijke rol hebben in het functioneren van de maatschappij moeten hun digitale veiligheid op orde hebben. In het ‘Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022’ pleiten zeven toezichthouders voor meer aandacht voor het risicomanagement bij deze organisaties.

Samenhangend beeld cybersecurity vitale processen: meer aandacht nodig voor risicomanagement Lees verder

Het verschil tussen ‘vals alarm’ en kordaat optreden

Van ‘hero’ tot ‘zero’: de beveiliger die verdacht gedrag signaleert en incidenten voorkomt wordt geprezen, terwijl ‘valse alarmen’ en verkeerde inschattingen consequenties hebben. Hoe bepalen beveiligers en centralisten in meldkamers wanneer zij wel of niet alarm moeten slaan? Menselijke observatie is afhankelijk van onder meer intuïtie en vooringenomenheid. Tijdens GSX+ 2020 van ASIS International was te zien hoe prestaties van observanten meetbaar zijn te maken en systematische beoordelingsfouten en vooroordelen zijn te herkennen. Ook was er aandacht voor diefstal van vracht in de internationale luchtvaart en hoe toeleveringsketens hiertegen zijn te beschermen.

Het verschil tussen ‘vals alarm’ en kordaat optreden Lees verder