Brandweer waarschuwt voor veiligheid nieuwe hoogbouw

De brandveiligheid van nieuwe hoogbouw staat te vaak onderaan de lijst van prioriteiten, met alle gevolgen van dien. Daarvoor waarschuwt de brandweer, nu steeds meer steden hoogbouw toestaan om de woningnood te bestrijden. In vrijwel alle grote steden komen nieuwe gebouwen van meer dan honderd meter.

Dergelijke hoogtes vormen een risico bij brand. Vanaf buiten blussen kan ongeveer tot dertig meter hoog. Daarboven kan een brand alleen van binnen worden bestreden, stelt de landelijk portefeuillehouder incidentenbestrijding, Esther Lieben, tevens brandweercommandant in Den Haag. Er zijn wel veiligheidsvoorschriften voor hoogbouw, maar de brandweer vindt die niet streng genoeg nu gebouwen hoger worden.

Tragisch voorbeeld was de Londense Grenfell Tower. Daar vonden twee jaar geleden 72 mensen de dood, onder meer doordat de gevel makkelijk vlam vatte, de brandweer slecht toegang had tot het gebouw en vluchtroutes geblokkeerd waren. Zo’n voorval ziet Lieben niet direct in Nederland gebeuren, al toont het volgens haar wel aan hoe belangrijk preventie is.

Bewoners overleven een vergelijkbare brand alleen als er vooraf is nagedacht over vluchtroutes, brandwerend materiaal, scheidingswanden, liften die in gebruik kunnen blijven bij brand en betere interne blusinstallaties, zoals sprinklers. Met dat soort maatregelen kunnen ‘uren’ worden gewonnen, zodat niet ieder brandje uitmondt in ‘een vuurzee die door het hele gebouw heen gaat’.

Probleem is volgens Lieben dat pas laat in het bouwproces met de brandweer wordt gesproken. Veiligheidsadviezen stuiten dan op weerstand, omdat de bouwplannen al klaarliggen en de begroting al is gemaakt. Zij roept architecten en aannemers op de brandweer vanaf het begin van een bouwproces uit te nodigen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →