Noorderpoort gaat gevangenispersoneel scholen

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal gaat personeel van de penitentiaire inrichtingen Ter Apel en Veenhuizen (bij)scholen. Twaalf gevangenismedewerkers uit Ter Apel en zes uit Veenhuizen zitten voortaan eenmaal in de week in de schoolbanken van Noorderpoort. Ze volgen daar de opleiding mbo 4 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (PBSD).

De opleiding voor het personeel van de penitentiaire inrichtingen is een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). De betreffende studenten hebben al een werkgever en zijn overdag aan het werk in de gevangenis. Om hun kennis te vergroten krijgen ze één dag in de week les bij een ROC, in dit geval Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal.

Evert Idema, opleidingscoördinator van PI Ter Apel, is blij met de samenwerking. “Eerder boden we ook dergelijke opleidingen aan ons personeel aan, maar dan aan één of enkele collega’s en vaak ver van huis en met een summiere begeleiding. Deze samenwerking met Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal is voor beide partijen een geweldige ontwikkeling. Wij kunnen onze medewerkers dichtbij de werkplek onderwijs laten volgen en doordat ze samen in één klas zitten kunnen we de opleiding zoveel mogelijk laten aansluiten op de praktijk binnen de gevangenismuren.” En Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal doet ervaring op met het opleiden van een nieuwe doelgroep.

De klas met gevangenispersoneel volgt de lessen op de locatie van Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal aan de Sportparklaan. Tussen de reguliere studenten dus. “De klas bestaat uit nieuwe collega’s die al wel zijn aangenomen, maar zich nog verder moeten bekwamen in het specifieke werk in een gevangenis. Het succesvol afronden van de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op mbo 4 niveau is een voorwaarde om bij ons aan het werk te kunnen blijven”, vertelt Evert Idema namens PI Ter Apel. “Daarnaast volgen ook oudere collega’s de opleiding. Toen zij vele jaren terug begonnen met werken, was een dergelijke opleiding niet verplicht. Omdat we het als werkgever belangrijk vinden dat onze werknemers zich blijven ontwikkelen, bieden we ook oudere collega’s de kans om deze opleiding te volgen.”

Omdat er sprake is van een BBL-traject, waarbij de studenten veel ervaring opdoen op de werkplek, duurt de opleiding anderhalf in plaats van drie jaar. De opleiding wordt afgesloten met een examen en dan wacht de deelnemers bij voldoende resultaat een mbo 4 diploma. “Wat mij betreft blijft het niet bij deze ene groep, maar gaan we in de toekomst meer (nieuwe) collega’s opleiden”, stelt Evert Idema. “PI Ter Apel – als grote organisatie op een specifiek vakgebied – en het Noorderpoort kunnen wellicht ook op andere gebieden met elkaar samenwerken. Daar gaan we zeker naar kijken.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →