Landelijke Eenheid politie wordt opgesplitst

De Landelijke Eenheid van de politie wordt opgesplitst in twee landelijke eenheden. Dat heeft minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid besloten, na een advies daartoe van de Commissie Schneiders.

Zowel korps- als eenheidsleiding onderschrijven het besluit dat moet leiden tot het ontstaan van twee toekomstbestendige, goed bestuurbare landelijke politieonderdelen, waar medewerkers veilig en professioneel hun werk kunnen doen.

Naar aanleiding van een reeks kritische rapporten deed de commissie Schneiders sinds vorig jaar onderzoek naar de inrichting van de Landelijke Eenheid en diens positionering binnen het politiebestel. In april stelde de commissie in een tussenrapportage vast dat fundamentele veranderingen bij de eenheid nodig zijn. In haar eindrapportage ‘Ruimte voor slagvaardig politiewerk’, die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, benoemt de commissie welke veranderingen zij adviseert.

Focus

Een van de belangrijkste veranderingen is het opsplitsen van de Landelijke Eenheid in twee nieuwe, gelijkwaardige eenheden. Zo ontstaan volgens de commissie eenheden die zich met meer focus kunnen richten op de uitvoering van hun specialistische taken en de doorontwikkeling van kennis, kunde en methodieken. Ook wordt zo verbetering mogelijk op het vlak van bestuurbaarheid, beheersbaarheid en bedrijfsmatige ondersteuning en ontstaat ruimte voor de menselijke maat binnen de organisatie.

De minister schrijft aan de Kamer dat in de ene landelijke eenheid expertisetaken worden belegd, waaronder de handhaving- en opsporingstaak op de infrastructuur (Dienst Infrastructuur) en de landelijke beveiligings- en opsporingstaak in het stelsel bewaken en beveiligen (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging). Deze eenheid werkt ten behoeve van het hele korps en levert ondersteuning op het vlak van expertise en materieel. In deze eenheid worden ook nationale intelligencetaken belegd.

Intelligence

De andere landelijke eenheid richt zich op landelijke opsporing van zware vormen van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Hier worden de landelijke recherchetaken inclusief intelligence en expertise voor de opsporing ondergebracht, evenals de Dienst Speciale Interventies (DSI). Dit onderdeel wordt ook het primaire aanspreekpunt voor buitenlandse opsporingsdiensten.

De twee nieuwe eenheden moeten wendbaar zijn, datagedreven werken en innovatie en vakontwikkeling stimuleren. Over de naamgeving wordt later besloten.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →