Landelijk Crisisplan rondom extreem geweld en terrorisme

Om snel en gecoördineerd te kunnen reageren op een terroristische aanslag of extreem geweld, heeft de NCTV samen met partners het Landelijke Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme (LCP) opgesteld.

In het plan staat welke verantwoordelijkheden welke partij heeft tijdens een terroristische aanslag of een extreem geweldsincident. Zo heeft de politie een andere verantwoordelijkheid en takenpakket dan een veiligheidsregio. Die taken kunnen echter verschillen, afhankelijk per crisis. Daarom zijn er verschillende scenario’s uitgedacht en uitgewerkt, die ondersteunend kunnen zijn indien er zich een crisis voordoet.

Juist bij de aanvang van een crisis kunnen er veel onduidelijkheden zijn, die een snelle respons kunnen beperken. Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van een terroristische aanslag of een (dreigend) extreem geweldsincident.

Het LCP moet een leidraad bieden op lokaal, regionaal en nationaal niveau en beschrijft de gezamenlijke aanpak ten tijde van een crisis, evenals de doelen, strategische uitgangspunten en de samenwerking tussen publieke en private crisispartners.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →