DJI lekt data honderden gedetineerden PI Nieuwegein

Gegevens van 385 gedetineerden die op 3 november vorig jaar in de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein verbleven zijn per ongeluk verstrekt aan de contactpersoon van één gedetineerde. Het gaat om namen, celnummers, strafrechtketennummers en informatie over goederen die gedetineerden ingevoerd hebben in de PI. Er zijn geen andere persoons- of adresgegevens verstrekt.

Vorige week werd de menselijke fout ontdekt. De betreffende gedetineerde en de contactpersoon zijn gevraagd de informatie te (laten) verwijderen. Beide personen hebben dit toegezegd. De betrokkenen worden voor zover bereikbaar geïnformeerd.

Daarnaast is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn geen signalen dat de informatie verder is verspreid. Waar nodig zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, meldt DJI.

Het ontstaan van het datalek wordt geëvalueerd en op basis hiervan zullen verdere maatregelen worden getroffen, met als doel te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw kan voordoen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →