Retailsector presenteert richtlijnen voor verantwoord bezoek winkelgebieden

Steeds meer winkels openen hun deuren en winkelstraten worden weer drukker. De retailsector heeft daarom richtlijnen opgesteld om ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten te helpen om verantwoord bezoek aan winkelgebieden te bevorderen.

Winkels willen klanten graag weer verwelkomen, maar hoe passen wachtrijen in de winkelstraten? Hoe loop je van winkel naar winkel? Hoe kun je de drukte zo goed mogelijk spreiden? Deze fase vraagt om nog meer verantwoordelijkheid en een goede samenwerking. Niet alleen van bezoekers, maar ook van ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten.

De retailsector heeft daarom een gezamenlijke handreiking opgesteld met richtlijnen, regels en tips om winkelgebieden voor te bereiden op het winkelen in de ‘anderhalvemetersamenleving’. Van een stappenplan om knelpunten in kaart te brengen tot heldere gedragsregels voor bezoekers, van crowd control tot city hosts en van verruimde openingstijden tot ruimte bieden aan grotere terrassen.

De situatie zal per winkelgebied verschillen, de handreiking is dan ook nadrukkelijk zo opgesteld dat de richtlijnen voldoende ruimte bieden voor maatwerk dat past bij de behoefte en het karakter van het gebied en de bezoeker. Waar nodig maakt de gemeente met betrokken partijen gezamenlijk afspraken over bijvoorbeeld vergunningen, uitvoering en eindverantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat de gedragsregels helder en hanteerbaar zijn voor alle bezoekers aan winkelgebieden. Dit geeft de bezoeker duidelijkheid en vertrouwen om op veilige manier aankopen te doen.

De handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’ is opgesteld door de Retailagenda in samenwerking met Detailhandel Nederland, Koninklijke INretail, NRW, platform De Nieuwe Winkelstraat, Vakcentrum en VNG en wordt ondersteund door alle bij de Retailagenda betrokken partners.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →