Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging over niet volledig sluitende deuren

Voor de inspectie van brandbeveiligingssystemen heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) harmonisatieafspraak 2023-02 over deurvastzetinrichtingen gepubliceerd. Deze maakt duidelijker waar deuren met deurvastzetinrichting aan moeten voldoen.

De afspraak voorkomt dat wanneer in een groot pand een of enkele deuren niet goed sluiten direct het hele brandmeldsysteem afgekeurd moet worden. De eerste voorwaarde daarbij is dat er in het gebouw geen blus- of rookbeheersingssysteem aanwezig is. Die hebben namelijk geheel gesloten deuren nodig om goed te kunnen functioneren.

De tweede voorwaarde is dat de eigenaar of gebruiker van het pand kan aantonen dat repareer- of onderhoudswerk bij de betreffende deuren daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. De harmonisatieafspraak is opgesteld in overleg met gebouwgebruikers.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →