Proef met regionaal reisverbod voor geweldplegers in OV vertraagd door privacywetgeving

De proef met een regionaal reisverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen personeel of reizigers in het openbaar vervoer blijft vooralsnog steken op privacywetgeving. Ook krijgen boa’s in het OV niet eerder dan in 2024 toegang tot het rijbewijzenregister.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De pilot met regionale reisverboden moet plaatsvinden in Overijssel. Door regionale uitwisseling van gegevens tussen vervoerders moeten daders die geweld gebruiken de toegang ontzegd kunnen worden tot een groter gebied dan alleen de betreffende lijn.

Volgens Heijnen staat privacywetgeving het opstarten van de pilot echter in de weg. De provincie Overijssel brengt met de vervoerders de knelpunten in beeld, waarna de staatssecretaris samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een oplossing wil werken om de pilot alsnog te kunnen starten.

App

Heijnen houdt daarbij rekening met mogelijke belemmeringen rond informatiedeling tussen partijen vanwege privacywetgeving, net als bij de toegang tot het rijbewijzenregister. De politie ontwikkelt momenteel een prototype van een app waarmee OV-boa’s toegang kunnen krijgen tot het rijbewijzenregister. Op die manier moeten zij de identiteit van zwartrijders beter kunnen controleren.

Doordat er onvoldoende juridische grondslag is voor toegang tot de informatie door boa’s die werken voor private OV-bedrijven, loopt ook deze proef vertraging op. In plaats van dit najaar verwacht Heijnen dat boa’s niet eerder dan in 2024 toegang kunnen krijgen tot het rijbewijzenregister.

Monitor

Uit de tweejaarlijkse personeelsmonitor, die in de eerste helft van 2023 is uitgevoerd, blijkt dat personeel in het openbaar vervoer zich onveiliger voelt dan in de afgelopen jaren. Oorzaken zijn onder meer het toenemende aantal reizigers zonder geldig vervoersbewijs. Controles en optreden tegen zwartrijders vormen regelmatig aanleiding tot agressie.

De vervoerders zien een toename van dak- en thuislozen en verwarde personen in het openbaar vervoer, terwijl ook het aantal incidenten met asielzoekers stijgt. In de monitor geeft het personeel de sociale veiligheid op de werkplek gemiddeld een onvoldoende rapportcijfer. Het aantal strafbare incidenten waarbij medewerkers van vervoerders slachtoffer zijn geworden, is gestegen.

Extra boa’s

De stad- en streekvervoerders onderzoeken de inzet van extra boa’s en of deze ook over concessiegrenzen heen inzetbaar kunnen worden. Ook willen de regionale vervoerders in navolging van het whatsapp- en SMS-nummer van NS een vergelijkbare verbinding tussen reizigers en de eigen regionale meldkamers instellen. Een eerste pilot staat gepland voor 2024.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →