Nieuwe editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid gepubliceerd

Door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Marcel Koene, namens Brandweer Nederland, is de 2024-versie en de 16e druk van de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd. De uitgave bevat een toelichting op de hoofdzaken van brandveiligheid met steeds handige controlelijsten.

In de nieuwe editie zijn vooral aanpassingen en actualiseringen gedaan in de hoofdstukken over brandkleppen, voetgangersdeuren, industriële deuren en textiele rolschermen en gevelpuien, vliesgevels en glasdaken. Daarmee zijn vier van de twaalf hoofdstukken fors gewijzigd. Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen in andere hoofdstukken.

Grote gevolgen

“Robuust detailleren in ontwerp en uitvoering van de bouw is blijvend van groot belang”, zei Koene tijdens de uitreiking. “De uitkomsten van onderzoeken naar recente grote branden in onder meer appartementencomplexen en woonhuizen, laten zien dat missers in detaillering zowel in ontwerp, onderbouwing en uitvoering grote gevolgen kunnen hebben en kunnen leiden tot uitbreiding van branden over meerdere gebouwen en zelfs hele wooncomplexen.”

Het onderstreept volgens Koene het belang om in ieder geval de punten die in de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid staan te checken van ontwerp tot en met uitvoering in de bouw. “Doordat de praktijk van het bouwen en de regelgeving zich steeds ontwikkelt, blijft het projectteam ook constant werken aan actualisering. Vandaar dat Brandweer Nederland het gebruik van deze nieuwe uitgave nadrukkelijk aanbeveelt!”

“Met deze handzame uitgave beogen we dat iedere betrokkene bij nieuwbouw, verbouw en beheer en onderhoud aan de gang kan gaan met het verbeteren van brandveiligheid”, voegde BBN-branchemanager Leo Oosterveen hier aan toe.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →