Minder ongevallen op het spoor in 2022

Bij 21 zware ongevallen op het spoor vielen vorig jaar vier dodelijke en vier zwaargewonde slachtoffers. Op overwegen vonden 28 ongevallen plaats, waarvan acht ernstig. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Het Nederlandse spoor was daarmee nog nooit zo veilig.

Dat staat in het jaarverslag Spoorwegveiligheid 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij de overige twintig ongevallen op overwegen was sprake van lichte schade/stremming en vielen lichtgewonden of geen slachtoffers.

In 2022 zijn 45 overwegen opgeheven en vijf niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s) omgebouwd naar een beveiligde variant met lichtsignalen en/of spoorbomen. In totaal zijn er nog 570 onbeveiligde overwegen in Nederland, waarvan 160 op plaatsen met passagierstreinen.

Gevaarpunt

Machinisten passeerden vorig jaar 114 keer zonder toestemming een stoptonend sein (STS), een spoorwegsein met een stopopdracht. Hierdoor werd 29 keer het gevaarpunt bereikt. Dat is meer dan in 2021, toen er 105 STS-passages waren en 21 keer het gevaarpunt werd bereikt. De ILT ziet toe op het onderzoek van ProRail en de spoorwegondernemingen naar de oorzaken.

Nadat eerder was gebleken dat ProRail onvoldoende grip had op het onderhoud en de risicobeheersing op het rangeerterrein Kijfhoek en de Havenspoorlijn, bleek in 2022 dat dit ook het geval is bij spoorbruggen. De inspectie constateert dat ProRail stappen maakt, maar dat de voortgang sneller moet. Bijvoorbeeld bij het programma ‘Aantoonbaar Veilige Berijdbaarheid’, dat is gestart om meer grip te krijgen op de fysieke staat van de infrastructuur en de ontwikkeling van een risicobeoordelingsmethode voor overwegen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →