Handreikingen Beveiligingsmaatregelen Buitenterreinen opnieuw beoordeeld

Ook in 2023 zijn auto-, transport- en logistieke bedrijven en hun verzekeraars geconfronteerd met criminaliteit op buitenterreinen. Vooral ‘s nachts stelen goed georganiseerde criminele bendes auto’s en kostbare onderdelen. Om ondernemers te helpen bij het aanpakken van deze problematiek zijn twee handreikingen ontwikkeld.

Risicodeskundigen van netwerk mobiliteit & transport, verenigd in het Verbond van Verzekeraars en het Register RRP (NVVK) hebben een handleiding opgesteld voor mobiliteitsbedrijven (versie 3.3) en een voor logistieke -en transportbedrijven (versie 2.4). Hiermee kunnen risicoklassen bepaald worden voor het gewenste preventie- en beveiligingsniveau.

Beide handreikingen zijn opnieuw door de netwerkleden beoordeeld, waarbij mede gekeken is naar de ervaringen in praktijk. In de handleiding voor Transportbedrijven is aan de matrix in paragraaf 5 toegevoegd dat de genoemde bedragen zijn per voertuig, aanhanger, oplegger of goederen van derden die tijdelijk worden opgeslagen op het buitenterrein.

De handleidingen sluiten aan op de Verbeterde Risicoklassenindeling van het CCV (VRKI 2.0). Met de handreikingen kunnen verzekeraars en mobiliteits-, transport- en logistieke bedrijven hun risicoklasse bepalen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →