Veiligheidsmonitor 2023: weer meer traditionele criminaliteit

Het aantal mensen dat in 2023 zei slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit zoals geweld, diefstal, inbraak en vernielingen is na een jarenlange daling voor het eerst sinds 2021 weer toegenomen. Ook voelden meer mensen zich onveilig dan twee jaar eerder.

Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2023 van het CBS. In de tweejaarlijkse enquête staan de thema’s slachtofferschap van criminaliteit en veiligheidsbeleving centraal. In 2023 namen ruim 180.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder aan het onderzoek deel.

In 2023 zei 20 procent van de respondenten slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit. In 2021 was dit 17 procent, het laagste niveau in tien jaar. Het aantal mensen dat in 2023 zegt slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit is daarmee weer bijna terug op het niveau van 2019.

Ook het aantal geregistreerde misdrijven door de politie was hoger dan in 2021. De toename vond vooral plaats in 2022 en in mindere mate in 2023. Tussen 2012 en 2021 was het aantal geregistreerde misdrijven nog met ruim 50 procent gedaald.

Groningen

In de provincie Groningen steeg het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit het sterkst. Zo gaf 21 procent van de Groningers aan slachtoffer te zijn geweest. In 2021 was dit 16 procent. Zeeuwen, Drentenaren en Friezen waren het minst vaak slachtoffer (alle drie 15 procent) en Noord-Hollanders het vaakst (24 procent).

Vorig jaar registreerde de Amsterdamse politie 61.000 gevallen van diefstal en inbraak, geweld of vernieling. Dat zijn er 67 per duizend Amsterdammers. In de gemeente Tubbergen (Overijssel) was dit aantal het laagst in verhouding tot het aantal inwoners: vijf per duizend inwoners. Voor Nederland ligt het gemiddelde op 29 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners.

Onveilig in de buurt

In 2023 gaven meer mensen aan zich onveilig te voelen in de eigen buurt dan in 2021, respectievelijk 15 en 14 procent. In Flevoland nam het aantal mensen dat zich onveilig voelt het sterkst toe. Friezen voelen zich het minst vaak onveilig (10 procent) en Zuid-Hollanders, Limburgers en Flevolanders het vaakst (alle drie 18 procent). Ook voelen meer mensen zich in het algemeen onveilig, dus los van een specifieke plek of situatie. In 2021 gaf 33 procent aan zich weleens onveilig te voelen, in 2023 was dit 35 procent.

In de 55 gemeenten met meer dan zeventigduizend inwoners voelt gemiddeld 19 procent van de inwoners zich weleens onveilig in de buurt. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde (15 procent). In Hoeksche Waard, Súdwest-Fryslân en Meijerijstad voelt minder dan 10 procent van de inwoners zich weleens onveilig. In Heerlen, Rotterdam, Roosendaal, Vlaardingen en Schiedam geeft meer dan 25 procent van de inwoners aan zich weleens onveilig te voelen in de eigen buurt.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →